Over Delfshaven 400

Vier eeuwen komen en gaan tijdens Delfshaven400

In 2020/2021 herdenken Nederland, Engeland en de Verenigde Staten de zeereis die de Pilgrims in het jaar 1620 naar Amerika maakten. Voordat de Pilgrims uit Nederland vertrokken, brachten zij een nacht door in Delfshaven. Daarom Delfshaven400.
Delfshaven400 zou op 17 juli starten met een vier weken durende reis door het heden en verleden van Delfshaven, het pareltje van Rotterdam. Nu doen we dat de hele zomer met een veelzijdig maar kleinschalig programma. In de zomer van 2021 zal het festival met themaweekenden zoals het oorspronkelijk was bedacht alsnog plaatsvinden: een multicultureel stadsfeest waar viering en herdenking elkaar verrijken.

Waarom Delfshaven400?

Delfshaven is een historisch pareltje in een moderne stad, maar een echte trekpleister is het niet. En dat is vreemd, gezien de indrukwekkende geschiedenis van de wijk, de vele bezienswaardigheden en de bruisende gemeenschap die er woont. Kortom, Delfshaven verdient een duwtje in de rug.
Door de krachten te bundelen met ondernemers, wijkbewoners en culturele instellingen brengt Delfshaven400 de wijk op een creatieve manier voor het voetlicht in binnen- en buitenland. Delfshaven400 markeert het startpunt van een duurzame campagne die de wijk de komende jaren op de kaart zal zetten als een aantrekkelijk en gastvrij woon-, werk-, en uitgaansgebied.

De Pilgrims, wie waren dat eigenlijk?

Kolonisten zou je ze kunnen noemen, of migranten wellicht. Daar zijn de meningen over verdeeld. Dat de Pilgrims geschiedenis schreven, is echter zonneklaar.
Die geschiedenis begint in de eerste jaren van de 17e eeuw, wanneer de Pilgrims – een groep Engelse, calvinistisch georiënteerde, puriteinen – het aan de stok krijgen met de Engelse koning. De koning wilde dat Pilgrims zich conformeerden aan de leer van de Anglicaanse Kerk. De rechtlijnige Pilgrims weigerden dit en om vervolging te ontlopen, besloot een gedeelte van hen Engeland te verlaten en zich in Nederland te vestigen. In Leiden, om precies te zijn.

Speedwell en Mayflower

Twaalf jaar nadat de Pilgrims in Leiden neerstreken, vertrokken ze weer. Dit keer naar Amerika. Hun reis liep van Leiden naar Delfshaven, waar zij aan boord gingen van het schip de Speedwell, dat hen naar het Engelse Plymouth bracht. Daar werden ze herenigd met een groep geloofsgenoten die eveneens naar Amerika wilden vertrekken. Verdeeld over de Speedwell en het gewapende koopvaardijschip de Mayflower vervolgden de Pilgrims hun reis naar de nieuwe wereld.
Tot twee keer toe moesten de schepen terugkeren naar Engeland, omdat de gammele Speedwell water maakte. Uiteindelijk werd besloten de Speedwell achter te laten en gezamenlijk met de Mayflower de Atlantische Oceaan over te steken. Na een tocht vol ontberingen bereikten de Pilgrims op 21 november 1620 de kust van Noord-Amerika. Daar stichtten zij de permanente nederzetting New Plymouth, in een streek die vandaag bij de staat Massachusetts hoort. De reis van de Pilgrims is wereldberoemd en een belangrijk hoofdstuk in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. Maar hun komst had ook een keerzijde.

Over trots en tranen

Het verhaal van de Pilgrims is tot in den treure beschreven door geschiedschrijvers van een trotse natie. Trots is er over de pioniersgeest van de Pilgrims, over hun doorzettingsvermogen en over de samenleving die zij stichtten. Vier eeuwen later stammen 25 miljoen Amerikanen af van de mannen, vrouwen en kinderen die in 1620 naar Amerika vertrokken. Barack Obama bijvoorbeeld.
De tranen zitten verstopt in het lot van de Native Nations. De komst van de Pilgrims en andere Europeanen, mondde immers uit in een catastrofe voor de inheemse bevolking van Noord-Amerika. Duizenden jaren oude culturen werden van de kaart geveegd, of raakten volledig ontwricht.

Piet Heyn en de Hollandse Handelsgeest

Trots en tranen vinden we ook in de geschiedenis van hun haven van vertrek. Delfshaven is tenslotte een stukje Gouden Eeuw in Rotterdam. De Verenigde Oost-Indische Compagnie bouwde er zijn schepen en Piet Heyn bezorgde de Republiek een zilvervloot. De commandant van de West-Indische Compagnie verdiende er een standbeeld mee. Trots tuurt hij vandaag de dag vanaf zijn sokkel over zijn geboortewijk.
Maar tranen zijn er ook. Want waren het niet de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie die hun koffers vulden met de handel in slaven? Ook dat verleden draagt Delfshaven met zich mee.  De slachtoffers van de Hollandse handelsgeest worden vandaag de dag herdacht met een slavernijmonument. Ook dit beeld staat in de wijk Delfshaven. Trots en tranen dus.

Delfshaven, het pareltje van Rotterdam

Vier eeuwen na het bezoek van de Pilgrims is Delfshaven een bruisende smeltkroes, waar mensen met uiteenlopende sociale en culturele identiteiten samen leven, werken en uitgaan. Sommigen wonen al decennia aan de oevers van de Schie, anderen komen net kijken. Wat zijn hun verhalen en hoe drukken zij een stempel op de wijk?
Maak deze zomer kennis met dit unieke stukje stad met exposities, wandel- en fietsroutes, eten, drinken en een tal van andere activiteiten voor jong en oud.

2020 | DELFSHAVEN400

In 2020 vertelt Delfshaven400 in afgeslankte vorm het verhaal van vier eeuwen komen en gaan. Zo kan je naast een bezoek aan het schip de Halve Maen ook een deel van de route van de Pilgrim Fathers op het water beleven met de Hollandse Vloot. Terug in de tijd ga je ook met digitale tijdsmachine TimeTransit waarmee je vanaf half juli door het Delfshaven van 1620 kan lopen en digitaal verhalen van bewoners van toen en nu kan bekijken en beluisteren. In de Pelgrimvaderskerk is een vernieuwde tentoonstelling te zien die de geschiedenis van de Pilgrims toont en documentairemakers van Petites Images en Kinderatelier Punt 5 laten met thematische expo’s verschillende verhalen uit de wijk tot leven komen. Ook in de buitenruimte!

2021 | DELFSHAVEN400

In 2021 zal Delfshaven400 alsnog plaatsvinden zoals het oorspronkelijk was bedacht, met de themaweekenden:
PLAY – openingsweekend
PAUSE – weekend van het tegengeluid
FORWARD – familieweekend
REWIND – historisch weekend

Nieuws